Ontwikkelingen renovatie gebouw Buk Buk positief!

 

HEILOO - Eindelijk, na vijf jaar gediscussieer over de zwammenplaag in jongerencentrum Buk Buk heeft de gemeenteraad van Heiloo unaniem besloten tot een grote renovatie, de kosten worden geschat op 1,3 miljoen gulden. Maar dan zijn ook alle zwammen weg, inclusief de muren en het opnieuw geluiddicht maken van het dak van het gebouw.

Het ‘zwamprobleem’ bestaat al ruim 5 jaar en is tot nu toe alleen provisorisch bestreden. Inmiddels is het hout in het gebouw zo aangetast dat aan het begin van het afgelopen seizoen de gemeente de beslissing nam om de grote zaal te sluiten, waardoor Buk Buk met name geen grootschalige activiteiten kon blijven organiseren.

 

Sindsdien wordt koortsachtig overleg gevoerd tussen de gebruikers van het gebouw en de gemeente Heiloo. Na anderhalf jaar constructief overleg gevoerd te hebben met de gemeente zijn de tekeningen klaar en is er een voor iedereen acceptabel plan uitgerold. Buk Buk is, als zijnde hoofdgebruiker van het gebouw, zeer content en buitengewoon enthousiast over het door de architect gemaakte ontwerp.

 

Ondanks de tegenslag aan het begin van het seizoen door de sluiting van de grote zaal, heeft Buk Buk de draad weer snel opgepakt en zit nu de loop er weer goed in!

Buk Buk heeft grootse plannen met de ‘nieuwe’ tent, waarin ruimte geboden zal worden aan vele verschillende activiteiten, zowel klein- als grootschalig. Buk Buk is momenteel druk bezig met het opstarten van nieuwe activiteiten als een Jongeren Informatie Punt (JIP), een jongerenplatform (adviesraad voor politiek), inloopcafé,etc.

Alles bij elkaar genomen is er voor Buk Buk voldoende aanleiding om de nabije toekomst met het volste vertrouwen tegemoet te zien.