BukBuk. 32 jaar geleden begonnen als vereniging op zolder van het brunogebouw aan de Pastoor v. Muijenweg 12 in Heiloo.

Het gebouw is vroeger in handen geweest van de Rooms Katholieke Kerk in Heiloo. De gemeente heeft het destijds voor het symbolische bedrag van één gulden overgenomen van de Kerk.
Sinds 1991 valt BukBuk tezamen met Tendenz onder de Stichting Jeugd en Jongeren Heiloo (SJJH). De stichting huurt het gebouw van de gemeente.

DOELSTELLING

De stichting stelt zich ten doel ondersteunend dan wel uitvoerend werkzaam te zijn voor organisaties en /of groepen die zich bezig houden met sociaal-culturele aktiviteiten, met het aksent op jeugd en jongeren in de gemeente Heiloo. Het doel is destijds ontstaan om de jongeren van de straat te houden.

BukBuk verzorgt jongerenactiviteiten zoals bijvoorbeeld bands en theater. Dit alles wordt georganiseerd door vrijwilligers vanaf de leeftijd van 16 jaar tot 28 jaar. Tendenz organiseert o.a. dansavonden voor tieners in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar. Ook dit wordt georganiseerd door vrijwilligers. De beroepskrachten ondersteunen de vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken zoals publiciteit, programmering, bar&beheer etc.
ORGANISATIE

De stichting Jeugd en Jongeren Heiloo (SJJH) wordt geleid door een bestuur, bijgestaan door een tweetal (parttime) beroepskrachten. Eén jongerenwerker en één tienerwerker.
Het bestuur kent de gebruikelijke funkties van voorzitter, secretrataris en penningmeester.
De Organisatie SJJH bestaat uit twee hoofdtakken, te noemen:
  • Het Jongerenwerk bekend onder de naam BUKBUK.
  • Het Jeugdwerk bekend onder de naam TENDENZ.
De overige bestuursfunkties hebben min of meer afgesproken taken als beheer gebouw, personeelszaken, zorg voor apparatuur en fondswerving.